თბილისი (GBC)- მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების პორტფელში 36.7 მლნ ლარის უიმედო სეხებია. პრობლემური კრედიტების მოცულობა მთლიან პორტფელთან -₾ 1,645 მლრდ 2.2%-ია.

Q3/2023-ის მონაცემებით, გაფუჭებული სესხების უმეტესობა, 34,6 მლნ ლარის საცალო პორფტელია, მ.შ. 18 მლნ ლარამდე სამომხმარებლო კრედიტებია. 

Q3/2023-ის მდგომარეობით, 34 მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას (მ/ო) 1.645 მლრდ ლარის 858 000 სესხი საქვს გაცემული და მ.შ. ყველაზე მეტი 654 000 სალომბარდე კრედიტია. 

სესხებიდან სექტორის საპროცენტო შემოსავლები  317  მლნ ლარია.  წმინდა მოგება 81.2 მლნ ლარი.

 

აქტივები

სესხები

შემოსავალ

რიკო 

  584.6

 454.3

 73.1

კრისტალი 

  466.2

 417.2

 77,4

სვისკაპიტალი

  205.0

 188.2

 42.3

MBC

  115.3

   98.1

 19.5

ლიდერ კრედიტი 

    88.8

   74.6

  15.4

წყარო: /

 მლნ

 მლნ

 მლნ