GE EN
საფინანსო სექტორი
ლომბარდიდან მისოების შემოსავალი გაზრდილია - მ/ო რეიტინგი

მისოების დაბანდებაში კორპორატიული სესხების წილი კვლავ მცირეა.წინაპერიოდთან შედარებით შემცირებულია. ოქტომბრის მდგომაეროპებით თუ 1 200 სესხი იყო გაცემული. 01.01.2024-ისთვის, სულ 1 000 ერთეული სესხია, 25.6 მლნ ლარის მოცულობით. თუმცა საცალო პორტფელშიც არის კრედიტები სამეწარმეო მიზნობრიობით. ასევე მეწარმე ფიზიკური პირების სესხები, რომლის დაფინანსების წყარო ბიზნესიდან მიღებული შემოსავალია.მ/ო-ს კლიენტებს შორის, ლომბარდით მოსარგებლე  ნახევარ მილიონზე მეტი მომხმარებელია. 01.01.2024-ისთვის 833 მლნ ლარის, 645 700 სესხია გაცემული. მისოების მთლიანი პორტფელის (₾1.7 მლრდ) თითქმის ნახევარი.მიკროსაფინანსო ბაზარზე  სებ-ში რეგისტრირებული 34 სუბიექტია, მათ შორის ორს, კრისტალს და MBC-ის მიკრობანკის ლიცენზიის მისაღებად განაცხადი აქვს სებ-ში წარდგენილი.

1709131865

ბაზისბანკმა იანვარი 8 მილიონის მოგებით დაასრულა

ჰუალინგ ჯგუფის ბანკი (ჩინური კაპიტალის) ბიზნესის დაკრედიტებით №3-ა. მთლიანი საკრედიტო დაბანდებით კი  4.7%-იანი წილით მე-4 ადგილზე პოზიციონირებს.ასევე მეოთხეა ანაბრების პორტფელით. იურიდიული პირის დეპოზიტებში BB-ის საბაზრო წილი 6%-ს აღემატება. აქტივების მიხედვით ბანკის საბაზრო წილი 4.5%-მდეა.

1709130300

შუა დერეფნის პოტენციალი - WB-ის კვლევა

მსოფლიო ბანკმა თავისი ახალი ყოვლისმომცველი კვლევა "სავაჭრო და სატრანსპორტო შუა დერეფანი  - დარგობრივი პოლიტიკა და ინვესტიციები 2030 წლისთვის ტვირთების გადაზიდვების გასასამმაგებლად და მგზავრობის დროის გასანახევრებლად“  თბილისში გამართულ რეგიონულ ღონისძიებაზე წარადგინა. კვლევა გვაწვდის შუა დერეფანთან დაკავშირებით მოსალოდნელი მოთხოვნის სიღრმისეულ შეფასებას და გვთავაზობს  ინფრასტრუქტურის, ლოგისტიკური სერვისების სიმძლავრის და დაბრკოლებების დეტალურ დიაგნოსტიკას დერეფნის გასწვრივ მდებარე სამ ქვეყანაში: საქართველოში, ყაზახეთსა და აზერბაიჯანში.ჰიბრიდულმა რეგიონულმა ღონისძიებამ - "შუა დერეფნის პოტენციალის ათვისება“ თანამშრომლობის მიზნით გამართული სადისკუსიო პლატფორმის როლი შეასრულა, რომელიც შეეხო შუა დერეფნის ოპერაციული ეფექტიანობის ამაღლებას და არსებულ პრობლემებზე რეაგირებას. საქართველოს, აზერბაიჯანის, ყაზახეთისა და სომხეთის მთავრობების ოფიციალურმა პირებმა და ასევე კერძო სექტორის დაინტერესებულმა მხარეებმა, განვითარების მიმართულებით მომუშავე პარტნიორებმა, ანალიტიკურმა ცენტრებმა და აკადემიური წრეების წარმომადგენლებმა თავი მოიყარეს კვლევის ძირითადი მიგნებების განსახილველად, სადაც ძირითადი აქცენტი ანალიზიდან მოქმედებაზე გადასვლაზე გაკეთდა.შუა დერეფნის მნიშვნელობა და სიძლიერე იმ სარგებელს უკავშირდება, რომლის მოტანაც მას  შიდარეგიონული სავაჭრო დერეფნის სახით შეუძლია. ვაჭრობის ზრდა აზერბაიჯანს, საქართველოს, ყაზახეთსა და ევროპას შორის მოთხოვნის ძირითადი განმაპირობებელი ფაქტორია, რომელიც განსაზღვრავს შიდა რეგიონული ვაჭრობის მატებას 37 პროცენტით და ვაჭრობის 28 პროცენტიან ზრდას აღნიშნულ ქვეყნებსა და ევროკავშირს შორის 2030 წლისთვის (2021 წელთან შედარებით).ანგარიში განსაზღვრავს ძირითად პოლიტიკას და ინვესტიციებს, რომლებიც საჭიროა ტრანსპორტთან დაკავშირებით არსებულ მოთხოვნაზე რეაგირებისთვის და ყაზახეთში, აზერბაიჯანსა და საქართველოში ეკონომიკური განვითარების მხარდასაჭერად, რომელიც გულისხმობს:დერეფნის გასწვრივ ლოგისტიკური გადაწყვეტების შემუშავებას შეუფერხებელი ოპერირების უზრუნველსაყოფად;პროცესების და პროცედურების რეფორმირებას და გამარტივებას, განსაკუთრებით სასაზღვრო - გამშვებ პუნქტებში, ტრანსპორტის მოძრაობის, მონაცემების და მულტიმოდალური დერეფნების მახასიათებლების გაცვლის გასაადვილებლად;დიგიტალიზაციის კოორდინირებას საზღვარზე და ოპერაციულ ინტერფეისებში, მიკვლევის გასაძლიერებლად და შეფერხებების შესამცირებლად. ერთიან, ოპერაციულად თავსებად ჩარჩოს შეუძლია დერეფანში პროცესების და საქმიანობის ციფრული გარდაქმნის ხელშეწყობა;·აქცენტირებას კასპიისა და შავი ზღვის გადასასვლელების ეფექტიანობის გასაუმჯობესებლად გემების ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით არსებული პრობლემების აღმოფხვრაზე და პორტის პროდუქტიულობის გაუმჯობესებაზე;·საინვესტიციო პრიორიტეტების შეფასების ერთიან სისტემაზე შეთანხმებას. ანგარიში განსაზღვრავს საინვესტიციო შესაძლებლობების რაოდენობას, რომელიც შემდგომ შეფასებას და პრიორიტეტების განსაზღვრას საჭიროებს.კვლევის თანახმად,  საქართველოს, როგორც სამხრეთ კავკასიის ევროპასთან დამაკავშირებელ ისტორიულ კარიბჭეს, რეგიონული „ჰაბის“ პოზიცია უკავია ვაჭრობის და ტრანზიტის თვალსაზრისით, რომელიც  შუა დერეფნის  განვითარების შემთხვევაში კიდევ უფრო გაძლიერდება. მსოფლიო ბანკის ანგარიში ხაზს უსვამს საქართველოს პოტენციალს გააუმჯობესოს კავშირები აზიის და ევროპის ძირითად ეკონომიკურ ცენტრებთან, ხელი შეუწყოს შეუფერხებელ ვაჭრობას და წვდომას ახალ ბაზრებთან საქართველოში წარმოებული საქონლისა დასაქართველოში მსოფლიო ბანკის საქმიანობის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ ბმულს: http://www.worldbank.org/en/country/georgia

1709039762

„საუბრები გელა ჩარკვიანზე“ თიბისი კონცეპტის მულტიფუნქციურ სივრცეში

თიბისი კონცეპტი გელა ჩარკვიანისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების მუდმივი პარტნიორია, „ინტელექტი“ კი მისი წიგნების ერთგული გამომცემელი.ღონისძიება პანელური დისკუსიით წარიმართება. დისკუსიის მონაწილეები ისაუბრებენ გელა ჩარკვიანის შემოქმედებაზე, მის პიროვნებაზე, პროფესიულ საქმიანობასა და ოჯახზე.დისკუსიის მონაწილეები იქნებიან: გიორგი ბადრიძე - დიდი ბრიტანეთის გაერთიანებული სამეფოს საქართველოს ყოფილი ელჩი, საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო კვლევის ფონდის უფროსი მკვლევარი, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი;  გიორგი კეკელიძე - „ბიბლუსის“ კრეატიული დირექტორი; ნარგიზა გარდაფხაძე - რეჟისორი, გელა ჩარკვიანის ბავშვობის მეგობარი; ნანა აკობიძე - პოეტი; გვანცა ჯობავა - გამომცემლობა „ინტელექტის“ საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი; დისკუსიის მოდერატორი: ზვიად კვარაცხელია - მწერალი, გამომცემელი. ღონისძიებაზე მოსული სტუმრები სპეციალურ ფასად შეძლებენ გელა ჩარკვიანის წიგნების შეძენას.დასწრება ყველა მსურველისთვის თავისუფალია. ღონისძიებაზე დასასწრებად, შეგიძლიათ რეგისტრაცია გაიაროთ შემდეგ ბმულზე: https://www.conceptevents.ge/მისამართი: თიბისი  კონცეპტის მულტიფუნქციური სივრცე, მარჯანიშვილის 7.

1709039005

ბიუჯეტის ყველაზე მსხვილი კონტრიბუტორი ბანკები -Top10

2024 წლის სასტარტო თვის  წმინდა მოგება წინა თვისას (დეკემბრის წმინდა მოგება 185 მლნ) აღემატება, თუმცა ნოემბრის 244 მილიონზე ნაკლებია.წლის პირველი თვის მოგებას გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან  არ ვადარებთ, რადგან ზედამხედველთან ანგარიშგება მხოლოდ სებ-ის მეთოდოლოგიით (GAAP) წარმოებდა.სექტორი, სრულად IFRS-ზე, საერთაშორისო სისტემაზე, 2023 წლის I ნახევარში გადავიდა.  ლიბერალურმა სისტემამ საზედამხედველო ნორმები შეცვალა, მათ შორის რეზერვების მოთხოვნაში, რამაც ნამეტი გააჩინა, რაც შესაბამისად მოგებაში აისახა.

1709038301

TOP-5 ბანკი კაპიტალზე მოგებით

2020-თან შედარებით 2021-ის მომგებიანობა საბაზო ეფექტით იყო განპირობებული. 2022-ში ზრდა იყო სტაბილური და ტრენდი 2023-შიც შენარჩუნდა.თუმცა, 01.02.2024-ის მდგომარეობით, უკვე კლებაა. სექტორის უკუგება კაპიტალზე (ROE) 23%-ია, რომელიც საშედგომო ნიშნულს 3პ.პ.-ით ჩამოსცდება.01.02.2024-ის მდგომარეობით, სექტორის უკუგება კაპიტალზე (ROE) 25.1%-ია.ბაზარზე ოპერირებადი 15 ბანკიდან (ანგარიშგება ახლადლიცენზირებული ციფრული ბანკებიდან, პეისერასაც მოიცავს, ჰეშს ჯერ არა) 13-ის კაპიტალი მომგებიანია, მ.შ. აღარ არის სანქცირებული ვითიბი, რომლის ROE  უარყოფითია >9%.  რუსული ბანკის შვილობილმა, რომლის კაპიტალი ჯერ კიდევ საქართველოში რჩება, იანვარი 2.3 მლნ ლარის ზარალით დაასრულა. უარყოფითია  პეისერას კოეფიციენტიც.ბაზარზე ოპერირებადი 15 ბანკიდან, 12-ის კაპიტალი მომგებიანია, მ.შ. სანქცირებული ვითიბი. უარყოფითია "პაშა ბანკის", "სილქ ბანკის" და ბაზარზე ახლადშესული "პეისერას" (ციფრული ბანკი) კოეფიციენტი.

1709029186

თიბისიში იურიდიული პირების ყველაზე მეტი დეპოზიტია

2024-ში >20% უკუგების შენარჩუნებაზე, თიბისის მენეჯმენტს გაცხადებული აქვს, სხვადასხვა პლატფორმაზე, მათ შორის ბიზნესპარტნიორის ეთერში.ამასთან, თიბისი ბაზრის ლიდერია იურიდიული პირების დეპოზიტებით. 8.5 მლრდ -ის პორტფელით სისტემური ბანკი  №1-ია, 43%-იანი წილით.ასევე ლიდერია 20.8 მლრდ ლარის საკრედიტო პორტფელით, მსხვილპორტფელიან ბანკებში (TBC,BOGG,BB,LB).თიბისიმ იანვარი 86 მლნ-მდე ლარის წმინდა მოგებით დაასრულა და მომგებიან ბანკებში (13) 36.6%-იანი წილით №2-ია.

1709028244

ლონდონის ბირჟაზე ქართული კომპანიების აქციები მკვეთრად გაძვირდა – საქარ...

კერძოდ, საქართველოს ბანკის ჯგუფის (BGEO LN) აქციები დაიხურა 45.60 ბრიტანულ ფუნტ სტერლინგში (GBP), +15.01% წინა კვირასთან შედარებით და +22.75% გასულ თვესთან შედარებით. ვაჭრობის მოცულობამ 413 ათას აქციაზე მეტი შეადგინა, GBP 39.85 - 47.05 დიაპაზონში. ბოლო 4 კვირის განმავლობაში, საშუალო დღიური ვაჭრობის მოცულობამ 41 ათასი აქცია შეადგინა.თიბისი ბანკის ჯგუფის (TBCG LN) აქციები დაიხურა 30.55 ბრიტანულ ფუნტ სტერლინგში (GBP), +7.01% წინა კვირასთან შედარებით და +6.82% გასულ თვესთან შედარებით. ვაჭრობის მოცულობამ 122 ათას აქციაზე მეტი შეადგინა, GBP 28.15 - 30.75 დიაპაზონში. ბოლო 4 კვირის განმავლობაში, საშუალო დღიური ვაჭრობის მოცულობამ 25 ათასი აქცია შეადგინა.Georgia Capital-ის (CGEO LN) აქციები დაიხურა 12.36 ბრიტანულ ფუნტ სტერლინგში (GBP), +9.77% წინა კვირასთან შედარებით და +17.49% გასულ თვესთან შედარებით. ვაჭრობის მოცულობამ 729 ათას აქციაზე მეტი შეადგინა, GBP 11.24 - 12.52 დიაპაზონში. ბოლო 4 კვირის განმავლობაში, საშუალო დღიური ვაჭრობის მოცულობამ 79 ათასი აქცია შეადგინა.

1709015634

ბაზისბანკმა სოციალური მეწარმეობის ახალგაზრდა ელჩები დააჯილდოვა

CSRDG-მ სოციალური მეწარმეობის ახალგაზრდა ელჩები საქართველოს 6 რეგიონში გამოავლინა. ახალგაზრდა ელჩების პროგრამის მიზანია ახალგაზრდები ჩაერთონ მათ გარშემო არსებული სოციალური, ეკონომიკური და გარემოსდაცვითი გამოწვევების გადაჭრაში სოციალურ მეწარმეობაზე ცნობიერების ამაღლებით, მისწვდნენ სოფლებსა და შორეულ ადგილებში მცხოვრებ ადამიანებს და გააცნონ სოციალური მეწარმეობა, ახალგაზრდებს განუვითარდეთ პროექტების მართვისა და სხვა საჭირო უნარ-ჩვევები.ახალგაზრდა ელჩებმა მოწვეულ სტუმრებს საკუთარი საქმიანობის შედეგები წარუდგინეს.  აღსანიშნავია, რომ საკუთარ რეგიონებში, 6 თვის მანძილზე ელჩები ხვდებოდნენ ახალგაზრდებს, წარმართავდნენ როგორც საინფორმაციო შეხვედრებს, ასევე ქმნიდნენ ტრენინგმოდულებს, ინტერაქციულ თამაშებსა თუ აქტივობებს. სტუმრობდნენ რეგიონებში არსებულ სოციალურ საწარმოებს და ეცნობოდნენ საწარმოო პროცესებს. ახალგაზრდებთან ერთად იკვლევდნენ რეგიონისთვის დამახასიათებელ იმ გამოწვევებს, რომელთა დაძლევაში წვლილის შეტანაც სოციალური მეწარმეობის გზით არის შესაძლებელი.ბაზისბანკის, როგორც CSRDG-ის მიერ ორგანიზებული პროექტების მხარდამჭერისგან, 2024 წლის სოციალური მეწარმეობის საუკეთესო ახალგაზრდა ელჩს იმერეთის რეგიონიდან, ირაკლი თევზაძეს და ბაზისბანკის რჩეულ მარიამ შარაშიძეს გურიის რეგიონიდან, ფულადი პრიზები გადაეცათ.„ჩვენი ქვეყნის ერთადერთი არჩევანი ევროპული მომავალია, ევროპისაკენ მიმავალ გზაზე კი უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს ჩვენი ახალგაზრდობა - ძალა, რომელიც რეალური ცვლილებების ინიციატორია. ახალგაზრდების ჩართვა ჩვენს პროგრამაში, როგორც ჩვენი სოციალური მეწარმეობის ელჩებისა, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საქართველოში სოციალური მეწარმეობის განვითარების ხელშესაწყობად“, - აღნიშნა CSRDG-ს დირექტორმა ეკა ურუშაძემ.„ბაზისბანკი, როგორც მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე ფინანსური ინსტიტუტი, CSRDG-ის მიერ სოციალური მეწარმეობის მიმართულებით ორგანიზებული პროექტების მუდმივი მხარდამჭერია. საქართველოს რეგიონების მასშტაბით პირდაპირი მუშაობით, ახალგაზრდა ელჩებს მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ ადგილობრივ დონეზე შესაძლებლობების განვითარებასა და გაძლიერებაში. ვულოცავთ შემაჯამებელ ღონისძიებაზე გამოვლენილ გამარჯვებულებს და ჩვენთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულების, ახალი თაობის საგანმანათლებლო და სოციალური მეწარმეობის ცნობიერების ასამაღლებელი აქტივობების მხარდაჭერას კვლავ აქტიურ რეჟიმში გავაგრძელებთ“, - განაცხადა ბაზისბანკის სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტის უფროსმა თამარ ხადურმა. 

1709014455

არარეზიდენტების დეპოზიტების წილი 19%-მდე ნარჩუნდება

ბოლო საანგარიშო თვეში კიდე 1პროცენტული პუნქტით დაიკლო და 02/2024 -ის მდგომარეობით, წლიურმა ზრდამ 14% შეადგინა.სების ანალიტიკური ცხრილით, საცალო დეპოზიტების ზრდაზე 13.7% მოდის და მათ შორის სავალუტო ანაბრების წვლილი 2.6%-მდეა შემცირებული. გასული წლის თებერვლის მდგომარეობით არსებული 14%-დან.01/2024-ის მდგომარეობით, საბანკო სექტორში 50,7 მლრდ ლარის დეპოზიტები. სავალუტო და  ლარის პორტფელზე თითქმის თანაბრად ნაწილდება. დეპოზიტების ნახევარი სავალუტო დაბანდებებზე მოდის.

1708955592