GE EN
ბიზნესი
აჯენტო - თიბისი დაზღვევის ახალი აპლიკაცია

თუ გარშემო ბევრჯერ გეკითხებიან აზრს დაზღვევასთან დაკავშირებით და ხშირად გიწევს მეგობრებისთვის რჩევების მიცემა, შეგიძლია ეს საქმე შემოსავლის წყაროდ აქციო. როცა აღმოაჩენ, რომ  ვინმეს მანქანის, ბინის, კრიტიკული დაავადებების ან სიცოცხლის დაზღვევა სურს, აპის მეშვეობით გაგზავნე მისი მონაცემები, დაზღვევის შემთხვევაში კი ბონუსი დაგერიცხება.აპლიკაციით სარგებლობა ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი სიხშირით შეგიძლია, გამომუშავებული თანხის ოდენობა კი სრულად შენზე იქნება დამოკიდებული.მთავარია, დაარწმუნო მეგობრები, რომ თიბისი დაზღვევასთან ერთად სანერვიულო არაფერია, რადგან დღევანდელი მონაცემებით ეს ის კომპანიაა, რომელსაც ყველაზე სწრაფი და კომფორტული მომსახურება აქვს. მაგალითად, ავტოსატრანსპორტო შემთხვევით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურების რეკორდული მაჩვენებელი 6 წუთია. რაც მთავარია, შენ მსგავსად, დაზღვეულიც შეძლებს ყველაფერი ციფრულად გააკეთოს, იქნება ეს პოლისის შეძენა-განახლება, ანაზღაურების მოთხოვნა-მიღება თუ სხვა.„აჯენტო“ უკვე ხელმისაწვდომია როგორც Android, ასევე IOS მომხმარებლებისთვის. 

1685351084

კონკურენციის სააგენტომ „ფოსტალონი“ მომხმარებლის სასარგებლოდ დაავალდებუ...

კონკურენციის სააგენტოს ცნობით, საქმის გარემოებების შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ არსებობდა პრობლემები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან გამოგზავნილი ამანათების დაგვიანებასა და დაკარგვასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, სააგენტოს გადაწყვეტილებით, პირობითი ვალდებულების ფარგლებში, კომპანიას დაევალა:1. გაწეროს წესები და პირობები - თავდაპირველად განსაზღვრული თარიღიდან რამდენი დღის ვადაგადაცილება ჩაითვლება ამანათის არაგონივრული ვადით დაგვიანებად;2. ამანათის ნებისმიერი ვადით დაგვიანების შემთხვევაში, მომხმარებელს წინასწარ, ინდივიდუალურად, მკაფიოდ, გასაგებად, საქართველოს სახელმწიფო ენაზე მიაწოდოს ინფორმაცია;3. განახორციელოს ამანათის ვადის განსაზღვრა და იმ შემთხვევაში თუ მომხმარებლის უფლებები დაირღვევა - აანაზღაუროს ზიანი;4. დეტალურად განსაზღვროს ამანათის მოვაჭრის საზღვარგარეთ მდებარე ოფისში სათანადოდ ჩაბარების წესი, მათ შორის - პირი/პირები, რომლებიც ამანათის ჩაბარებაზე იქნებიან პასუხისმგებელნი და ა.შ.სააგენტოსა და მოვაჭრეს შორის გაფორმებული პირობითი ვალდებულების შესაბამისად:- კომპანიამ აიღო ვალდებულება მომხმარებლებს აუნაზღაუროს სავარაუდოდ დაკარგული ამანათის ღირებულება და ტრანსპორტირების ხარჯი სრულად.- მომხმარებელმა თავად განსაზღვროს თანხის უკან დაბრუნების მეთოდი - პირად საბანკო ანგარიშზე  ან მომხმარებლის პირადი პროფილის ბალანსზე ზედმეტობაში დარიცხვა.საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება მოიცავს იმ მომხმარებელთა ჯგუფს, რომლებმაც  ამანათები 2022 წლის პირველი ივნისიდან შეიძინეს და  გადამზიდველ-ექსპედიტორ კომპანიად  შპს „ფოსტალონი" მიუთითეს.მოვაჭრე  ზიანის ანაზღაურებას განახორციელებს მომხმარებლის მიერ დადგენილი წესით პრეტენზიის წარდგენისა და შესაბამისი დოკუმენტების/ინფორმაციის მიწოდების შემთხვევაში. განცხადების შევსება უნდა განხორციელდეს 2023 წლის 24 ივნისის ჩათვლით.კონკურენციის ეროვნულ სააგენტოსა და მოვაჭრეს შორის გაფორმებული პირობითი ვალდებულების ხელშეკრულების ჯეროვნად არ შესრულების შემთხვევაში, სააგენტო კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში იმოქმედებს.

1685344872

IT-კომპანიებისთვის საგადასახადო ოაზისები მომრავლდა, როგორ უნდა შეინარჩ...

ვირტუალური ზონის პირის (ვზპ) სტატუსის მქონე კომპანიები და მათ მიერ დაარსებული ვზპ ასოციაცია ინტენსიურ მუშაობას აგრძელებენ ხელისუფლებასთან, რათა დროულად აღმოიფხვრას ის უზუსტობები კანონმდებლობაში, რომლებიც შემოსავლების სამსახურის წარმომადგენლებს ინტერპრეტირების და შესაბამისად კომპანიების დაჯარიმების შესაძლებლობებს აძლევს. ეს ის ჯარიმებია, რომლებსაც გადამხდელები და ასოციაცია არ ეთანხმებიან. საუბარი მილიონობით ლარზეა, რაც კომპანიებისთვის აქარწყლებს იმ შეღავათებს, რომლითაც ქვეყანამ ისინი საკუთარ ბაზარზე მოიზიდა.ამ სექტორში შექმნილი პრობლემების უკეთ წარმოსაჩენად GBC ქართულ ბაზარზე 2021 წელს შემოსული კომპანია „EI“–ს მმართველ დირექტორს ლ.ა.–ს კონფიდენციალურობის პირობით ესაუბრა:– რამ განაპირობა ამ ქვეყნის ბაზრის არჩევა ოპერირებისთვის?– საგადასახადო შეღავათები მიმზიდველი აღმოჩნდა ცხოვრების ხარჯების გათვალისწინებით. კომპანია დუბაიდან საქართველოში გადმოვიტანე. მიუხედავად იმისა, რომ დუბაიში არ იყო გადასახადები (კორპორაციული და სხვა), ლიცენზიების, ბანკების და სხვა საოპერაციო ხარჯები აძვირებდა იქ ბიზნესის წარმოებას. დავიწყე მსგავსი მოდელების მოძიება, როგორიცაა დუბაის თავისუფალი ზონები სხვა ქვეყნებში და ვირტუალური კომპანიის შეთავაზება ვიპოვე საქართველოში.– მოგვიყევით საგადასახადო შეღავათების ანატომიის შესახებ. კონკრეტულად რომელმა შეღავათებმა დააინტერესა თქვენი კომპანია?– კორპორაციული გადასახადი, საშემოსავლო გადასახადი, დივიდენდების გადასახადი. ბევრი ქვეყანა გვთავაზობს თუნდაც ნულოვან გადასახადს ყველა უცხოური შემოსავლისთვის (ხორვატია, პორტუგალია). მიუხედავად ამისა, საქართველოში 5%-იანმა გადასახადმა დივიდენდებზე, დაბალმა საოპერაციო ხარჯებმა და ქვეყანაში ცხოვრების ღირებულებამ, ის მიმზიდველ ვარიანტად აქცია.– სამყაროში იდეალური არაფერია. რა ხარვეზები შენიშნეთ ქართულ საკანონმდებლო აქტებში, რომლებიც თქვენი კომპანიის ოპერირებას არეგულირებს ამ ბაზარზე?– ბევრ ხარვეზზე მეტად სამართლებრივი არასტაბილურობა არის ძირითადი ფაქტორი. მთავარი პრობლემა ის არის, რომ არ არსებობს გარანტია, რომ წესები არ შეიცვლება. არის სიგნალები, რომ გარკვეული პოლიტიკა ისევ შეიცვლება და ეს საკმარისია იმისათვის, რომ კომპანიებმა დაიწყონ ალტერნატიული ბაზრების მოძიება.– კონკრეტულად თქვენ კომპანიას შეექმნა თუ არა პრობლემები ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურთან? თუ კი, კონკრეტულად რაში გამოიხატება ეს პრობლემა?– ქართულ ენაზე კომუნიკაცია ართულებს ბარიერების გადალახვას. გარდა ამისა, ჩემი კომპანიის მეშვეობით მინდოდა ბინადრობის მოწმობის მისაღებად განაცხადის შეტანა, მაგრამ ვერ შევძელი, რადგან დღგ-ს დამადასტურებელი საბუთია საჭირო. ვირტუალურ კომპანიებში დღგ არ არის დაწესებული, შესაბამისად, თუ მსურს ოფიციალურად გავხდე საქართველოს რეზიდენტი, ამას ჩემი კომპანიის მეშვეობით ვერ გავაკეთებ, მიუხედავად იმისა, რომ საჭირო 50 000 ლარზე ბევრად მეტი შემოსავალი მოაქვს.– IT გაცილებით ახალგაზრდა სექტორია, ვიდრე ეკონომიკის სხვა დარგები. ეს სიახლეა მთავრობებისთვისაც, მათ შორის საქართველოში. რა უნდა გაკეთდეს მთავრობასთან (კანონმდებლობასთან) ურთიერთობის დასარეგულირებლად და რას აკეთებს თქვენი კომპანია ამისთვის?– ახალია თუ არა ეს არ არის აქტუალური. IT არის ყველაზე დიდი პოტენციალის მქონე სექტორი. კანონმდებლობა ყოველთვის ნელია, რადგან ხშირად არ ხდება ტექნოლოგიის ზუსტი გაგება და ეს არის მისი რეგულირების წინაპირობა. პროგრამული უზრუნველყოფა არის ძალიან სწრაფად ცვალებადი დარგი, რეგულაციები კი სრულიად საპირისპიროა.– საგადასახადო ოაზისები თქვენი პროფილის კომპანიებისთვის მსოფლიოს სხვა წერტილებშიც იქნება, ალბათ. რა უნდა გააკეთოს ქვეყნის ხელისუფლებამ, რომ საგადასახადო შეღავათებით მიღებული ბენეფიტები შეინარჩუნოს და გაზარდოს მომავალში?– ახლა კიდევ უფრო მეტი "საგადასახადო სამოთხეა" COVID პანდემიის შემდეგ. ციფრულ კომპანიებს აქვთ უამრავი ალტერნატივა ბიზნესის ეფექტიანად წარმართვისთვის მსოფლიოს მრავალი კუთხიდან. საქართველო უნდა დარჩეს აქტუალური, უზრუნველყოს სტაბილურობა და დარჩეს მიმზიდველი ვარიანტი მეწარმეებისთვის.ქვეყანაში ცხოვრების და ოპერირების სიიაფე და ელექტროენერგიაზე დაბალი ტარიფი არ არის საკმარისი. კიდევ ბევრი რამ არის გასაკეთებელი ნიჭისა და ბიზნესის მოსაზიდად. კვალიფიციური რესურსები ცოტაა, არც კი არსებობს. საჭირო იყო ნაკლები შემოსვლის ბარიერი, უფრო მკაფიო წესები და სამართლებრივი სტაბილურობა.– რამდენ ადამიანს ასაქმებს თქვენი კომპანია და რამდენია მათ შორის ის სპეციალისტები, რომლებიც საქართველოს მოქალაქეები არიან?– ამჟამად ჩვენთან დასაქმებულია 2 თანამშრომელი, მაგრამ წელს 10-მდე გაზრდას ვგეგმავთ. ერთი დასაქმებული ქართველია.– შეღავათიანი გადასახადის სახით რამდენი ლარი გაქვთ საქართველოს ბიუჯეტში გადახდილი ზემოხსენებული სტატუსის მოპოვებიდან დღემდე?დაახლოებით 32 000 ლარი.– ხედავთ თუ არა საქართველოში თქვენი ბიზნესის გაფართოების პერსპექტივას?დიახ, ვხედავ, მაგრამ ამის წინაპირობა საგადასახადო კანონმდებლობის გამჭვირვალობა და სიზუსტე უნდა გახდეს, რის მისაღწევადაც აქტიურად მუშაობს ვირტუალური ზონის პირთა ასოციაცია ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, როგორც სამთავრობო, ისე საპარლამენტო დონეზე.– უფრო კონკრეტულად რა როლს თამაშობს მთელ ამ პროცესში საქართველოს ვირტუალური ზონის პირთა ასოციაცია და რამდენად მნიშვნელოვანია მისი არსებობა თქვენი ბიზნესისთვის?ასოციაციის მოწოდებაა იმის დადგენა, თუ რა არის დასაშვები და რა დაუშვებელი სქემაში. დახმარება იმაში, რომ მოხდეს მარეგულირებლის და მთავრობის დარწმუნება მის მიერ ქვეყანაში მეწარმეების მოზიდვისა და შენარჩუნების მნიშვნელობაში. ასევე კომუნიკაცია იმ გამოწვევებზე, რომელთა წინაშეც ვდგავართ ქვეყანაში სიცხადისა და კვალიფიციური რესურსების სიმცირის გამო.– ასოციაციის აქტიურობის შედეგად განხორციელდა მნიშვნელოვანი ცვლილებები როგორც მეთოდოლოგიურ დოკუმენტებში, ასევე მედიის, ბიზნესომბუდსმენის და სამთავრობო ორგანოების ყურადღების მიქცევის კუთხით. რა გავლენა იქონია ამან პირადად თქვენს ბიზნესზე?– დიახ. ახლა უფრო ნათელია, რას გულისხმობს საქართველოს ტერიტორიაზე შექმნილი პროგრამული უზრუნველყოფა და თუ გავითვალისწინებთ კვალიფიციური პერსონალის ნაკლებობას, რა ჩარჩოა დაწესებული საქართველოს ფარგლებს გარეთ ადამიანებთან მუშაობისთვის.– რას ურჩევდით იმ კომპანიებს, რომლებმაც ახლახან მიიღეს ვირტუალური ზონის პირის სტატუსი ან გეგმავენ მის მიღებას?გქონდეთ ადგილობრივი ფინანსური და იურიდიული მხარდაჭერა. აქ იმდენი გაურკვევლობაა, რომ ჩემთვის, მეწარმისთვის გაუგებარია, რა არის შესაძლებელი და რა – არა. გაურკვეველი საკითხებში შედის ბიზნეს ხარჯები, როგორიცაა მოგზაურობა კონფერენციებზე, ფინანსური აქტივები, როგორიცაა ტრანსპორტი, თუ საჭიროა საზღვარგარეთ პროგრამული უზრუნველყოფის გამყიდველთან დაკავშირება, უკუდაბეგვრის დღგ-ის შედეგები და ა.შ.

1685341852

სილქნეტის შემოსავალი 2022–ში 14%–ით გაიზარდა

კომპანიის შემოსავალმა მობილური კავშირიდან მთლიანი კომერციული შემოსავლის 57% შეადგინა, რაც 22,6%–ით აღემატება წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს.გასული წლის ბოლოსთვის კომპანიის მობილური კავშირის აბონენტთა რაოდენობა 4,5%–ით იყო გაზრდილი.კომპანიის მომსახურების კატეგორიების მიხედვით ბაზარზე მისი წილის ზრდა გამოიკვეთა. წილი უმნიშვნელო კლება დაფიქსირდა შედარებით მცირე სეგმენტებში – ფასიანი ტელევიზია და ფიქსირებული სატელეფონო კავშირი. 

1685018195

Georgian Airways რუსებს ევროპაში თბილისის გავლით გადაიყვანს

ფრენები ევროპის ხუთი ქალაქის მიმართულებით შესრულდება: ვენა, ლარნაკა, მილანი, პარიზი და სალონიკი. ავიარეისების შესრულებას კომპანია 15 ივნისიდან იწყებს.„ვნახოთ, როგორ წავა ეს საქმე. ვფიქრობ, საკმარისი მოთხოვნა იქნება ამ მარშრუტებზე. თბილისის გავლით მოსახერხებელი და უფრო სწრაფი იქნება მგზავრობა, ვიდრე სხვა მიმართულებებიდან“, – აღნიშნა გაიაშვილმა.მისი თქმით, Georgian Airways–ში იმედოვნებენ, რომ საქართველო–რუსეთს შორის მგზავრთნაკადი თანდათანობით აღდგება.პუტინის გადაწყვეტილებით საქართველოსთან პირდაპირი ავიამიმოსვლა 2019 წლის ივლისში აიკრძალა, ე.წ. გავრილოვის ღამის მოვლენების შემდეგ. მიმდინარე წლის 10 მაისს კი იგივე პუტინმა განკარგულება გასცა ავიამიმოსვლის აღდგენისა და საქართველოს მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმის გაუქმების შესახებ. 

1685017071

„ჯი-თი გრუპმა“ მიწისქვეშა ნაგვის კონტეინერების 10-მილიონიანი ტენდერი მ...

ტენდერი გულისხმობს მიწისქვეშა ნაგავშემკრები კონტეინერების სახელმწიფო შესყიდვას.ტენდერში წინადადებების მიღება 8 მაისს დასრულდა და ამჟამად მიმდინარეობს ხელშეკრულების მომზადება.შეგახსენებთ, „ჯი-თი გრუპ“ აღნიშნულ ტენდერში ერთადერთი კანდიდატი იყო.ტენდერი გულისხმობს 3 მ³ მოცულობის, 200 ერთეული (ერთეულის ფასი განსაზღვრულია 50,000 ლარით) მიწისქვეშა კონტეინერის ბეტონის ბუნკერის შეძენას.შეთავაზებული ბუნკერების სისტემას, უნდა გააჩნდეს ავსების სენსორი, რომელსაც საშუალება ექნება ოპერატორ კომპანიას ავტომატურ რეჟიმში გადასცეს ინფორმაცია, კონტეინერის ავსების თაობაზე. ასევე სენსორი თავსებადი უნდა იყოს საქართველოში არსებულ კავშირგამბულობის სისტემებთან (GSM/GPRS). სისტემის საშუალებით, ოპერატორ კომპანიას საშუალება უნდა ჰქონდეს რეალურ დროში აწარმოოს კონტეინერების ავსების დონის კონტროლი და შესაბამისად დაგეგმოს ნაგავშემკრები ავტომობილის მარშრუტი. „ჯი-თი გრუპ“ დაარსებულია 2005 წელს. ტენდერების მონიტორის ინფორმაციით მას 171 ტენდერში აქვს გამარჯვება მოპოვებული. მოგებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება კი 187.7 მლნ ლარია.კომპანია ფლობს რამდენიმე შვილობილ კომპანიას:1. GT- Motors ltd - მსუბუქი ავტომობილების იმპორტი და სერვისი;2. Kolkhi Group ltd - სამშენებლო მასალების იმპორტი;3. Europroduct ltd - საკვები პროდუქტების იმპორტი და სუპერმარკეტების ქსელი (50% წილი);4. GT Enologica - ღვინის დანადგარების იმპორტი (51% წილი).კომპანიის მფლობელთა სტრუქტურა შემდეგია:გიორგი თავდიშვილი 33%;გიორგი გველესიანი 34%;თემურ უსტიაშვილი 33%.

1685013094

კანონმდებლობის დახვეწამდე IT-კომპანიები საქართველოში პერსპექტივას ვერ...

ვზპ სტატუსის მქონე კომპანიების პრობლემებში უკეთ გასარკვევად GBC–მ ერთ–ერთი ასეთი კომპანიის მენეჯერი დაითანხმა ინტერვიუზე, კონფიდენციალურობის დაცვის პირობით.აღნიშნული კომპანია, შ.პ.ს „W“ ქართულ ბაზარზე 2020 წლიდან გამოჩნდა და ამ გადაწყვეტილების მიღების საფუძვლად წარმომადგენელი ა.ფ. ქვეყანაში IT-კომპანიებისთვის შექმნილ საგადასახადო „ოაზისს“ ასახელებს. მისივე თქმით, საქართველო დაბალი გადასახადების გარდა კიდევ იმიტომ არის მიმზიდველი მათი ბიზნესისთვის, რომ დსთ–ის ბაზრები ადვილი ხელმისაწვდომია ამ ქვეყნიდან.კანონმდებლობას რაც შეეხება, GBC-ს რესპონდენტი აცხადებს, რომ კარგად არ არის გააზრებული, როგორც ჩანს, ძირითადი კანონების უმეტესობა ნასესხებია სხვა იურისდიქციებიდან (ევროპული) და არ არის შესაბამისობაში მოყვანილი ადგილობრივ რეალობასთან. შესაბამისად, საგადასახადო შეღავათებით მოზიდული კომპანიები ხშირად აწყდებიან პრობლემებს შემოსავლების სამსახურთან. კონკრეტული კომპანია უკვე დაჯარიმდა უკუდაბეგვრის დღგ-ს არასწორად დაბეგვრის გამო (მომსახურების იმპორტის ნაწილში).ზოგადად, IT გაცილებით ახალგაზრდა სექტორია, ვიდრე ეკონომიკის სხვა დარგები. ეს სიახლეა მთავრობებისთვისაც, მათ შორის საქართველოში. რესპონდენტის თქმით, მთავრობასთან (კანონმდებლობასთან) ურთიერთობის დასარეგულირებლად უნდა მოხდეს ამ ბიზნესის სპეციფიკის უფრო დეტალურად შესწავლა, მისი მუდმივი განვითარების გათვალისწინება და ინფორმაციის გაცვლა ბიზნესის წარმომადგენლებთან. მისივე თქმით, აუცილებელია გამჭვირვალე კანონმდებლობის უზრუნველყოფა და მისი ზედმიწევნით აღსრულება.„ჩვენს კომპანიაში დასაქმებულია სულ 11 ადამიანი, აქედან 3 საქართველოს მოქალაქე და 3 საქართველოს ბინადრობის მქონე პირი. საშუალო ხელფასი კი 2 300 ლარს შეადგენს“, – ამბობს რესპონდენტი.საგადასახადო კანონმდებლობაში არსებული მნიშვნელოვანი ხარვეზების გამო კომპანიის მენეჯერი საქართველოში თავისი ბიზნესის გაფართოების პერსპექტივას ამ ეტაპზე ვერ ხედავს, თუმცა, მისივე თქმით, ყველაფერი იმაზეა დამოკიდებული, თუ რა შედეგებს მიიღებს ვირტუალური ზონის პირთა ასოციაცია თავისი აქტიური მუშაობით. რესპონდენტი ამბობს, რომ ასოციაციამ პრინციპულად დააყენა საკითხის მნიშვნელობა სახელმწიფო მასშტაბით და მხოლოდ მასზეა იმედი ამ სფეროში გამჭვირვალე კანონმდებლობის მოპოვებისა.„ამ ეტაპზე გაჩნდა იმედი, რომ მივიღებთ გამჭვირვალე და სანდო კანონმდებლობას, ასევე ჩვენს კომპანიას ესმის, რომ სახელმწიფოსთან უნდა მიმდინარეობდეს მუდმივი დიალოგი და ამაშიც ისევ ასოციაციას შეუძლია დახმარება“, – აცხადებს რესპონდენტი.ქართულ ბაზარზე შემოსულ ახალ კომპანიებს, ან რომლებიც აპირებენ სტატუსის მიღებას, რესპონდენტი ურჩევს, მზად იყვნენ საგადასახადო უწყებების მხრიდან მოულოდნელი შემოწმებების ჩატარებისთვის და დაჯარიმებისთვის, ვიდრე მკაფიოდ განსაზღვრულ კანონებს არ მიიღებს საქართველოს ხელისუფლება.მანამდე ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ბოლო წლებში ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურმა ვზპ სტატუსის მქონე კომპანიები რამდენიმე მილიონი ლარით დააჯარიმეს. ჯარიმის მოტივაციას არ ეთანხმებიან აღნიშნული კომპანიების მფლობელები და ვირტუალური ზონის პირთა ასოციაცია.

1685012567

ივლისიდან საქართველოში მშენებლობებზე ენერგოეფექტურობის მინიმალური მოთხ...

„ენერგოეფექტურობის მინიმალური მოთხოვნების ამოქმედება დადებითად აისახება როგორც გარემოზე მავნე ზეგავლენის შემცირების, ასევე სოციალურ-ეკონომიკური თვალსაზრისით. ენერგოეფექტური შენობა დიდხანს ინარჩუნებს ტემპერატურას და მისი გათბობისა თუ გაგრილებისთვის, დაახლოებით 40 %-ით ნაკლები ენერგია იხარჯება. შესაბამისად, ზამთარში გათბობასთან და ზაფხულში გაგრილებასთან დაკავშირებული ხარჯები მნიშვნელოვნად მცირდება,“ - განაცხადა მინისტრის მოადგილემ.2023 წლის 1 ივლისიდან საქართველოში შენობების, შენობების ნაწილების ან შენობების ელემენტების ენერგოეფექტურობის მინიმალური მოთხოვნები ამოქმედდება, რომელთა დამადასტურებელი დეკლარაციის წარდგენის გარეშე პროექტი სამშენებლო ნებართვას ვერ მიიღებს. დეკლარაციის წარმოებას პროექტის ავტორები ონლაინ - პლატფორმის მეშვეობით შეძლებენ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ევროკავშირის ტექნიკური დახმარების ფარგლებში ატარებს ტრენინგებს მშენებლობის დამპროექტებლებისთვის, რათა მათ დეკლარაციის წარმოება გაუმარტივდეთ.ტრენინგის ფარგლებში უკვე გადამზადდა 300–მდე არქიტექტორი, უახლოეს მომავალში კი აღნიშნულ ტრენინგს ჯამში 3 500-მდე სპეციალისტი გაივლის.

1684930140

„ჯი-თი ჯგუფი „იუჯითის“ ქსელების გაყვანის 10 მილიონიან ტენდერს უგებს

სატენდერო წინადადებების მიღება 22 მაისს დასრულდა და ამჟამად შერჩევა/შეფასების ეტაპზეა.ელ. პროცედურაში წინადადება ორმა კომპანიამ წარადგინა. ესენია: „იუჯითი“ – 10.2 მლნ ლარი და „ჯი-თი გრუპ“ – 10.18 მლნ ლარი.ვინაიდან „ჯი-თი გრუპმა“ 20 000 ლარით დაბალი შეთავაზება გააკეთა, ის პროცედურაში ფავორიტია.„ჯი-თი გრუპმა“ მიმდინარე თვეში არაერთი მსხვილ ტენდერში დაწინაურდა. მაგალითად: „თბილსერვის ჯგუფი“ მიწისქვეშა ნაგავშემკრები კონტეინერების შეძენის 10 მილიონიანი ტენდერი;18 მეტრიანი ავტობუსების 58 მილიონ ლარიანი ტენდერი;  და სხვ.„ჯი-თი გრუპ“ დაარსებულია 2005 წელს. ტენდერების მონიტორის ინფორმაციით, მას 171 ტენდერში აქვს გამარჯვება მოპოვებული. მოგებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება კი 187.7 მლნ ლარია.კომპანია ფლობს რამდენიმე შვილობილ კომპანიას:1. GT- Motors ltd - მსუბუქი ავტომობილების იმპორტი და სერვისი;2. Kolkhi Group ltd - სამშენებლო მასალების იმპორტი;3. Europroduct ltd - საკვები პროდუქტების იმპორტი და სუპერმარკეტების ქსელი (50% წილი);4. GT Enologica - ღვინის დანადგარების იმპორტი (51% წილი).კომპანიის მფლობელთა სტრუქტურა შემდეგია:გიორგი თავდიშვილი 33%;გიორგი გველესიანი 34%;თემურ უსტიაშვილი 33%.

1684920141

კონკურენციის სააგენტომ „კარფური“ მომხმარებლის სასარგებლოდ დაავალდებულა

კერძოდ, სააგენტოს გადაწყვეტილებით, მოვაჭრეს დაევალა:• მომხმარებელს, კანონით განსაზღვრული ინფორმაცია, ქართულ ენაზე - მკაფიოდ, გასაგებად და სრულად მიაწოდოს;• მომხმარებლისთვის განკუთვნილი ინფორმაცია განათავსოს - სარეალიზაციო მაღაზიებსა და დისტანციური გაყიდვის სივრცეებში;• საქონელსა და მომსახურებაზე გასაყიდი ფასი მკაფიო და გასაგები ფორმით მიუთითოს;• აღადგინოს მომხმარებელთა დარღვეული უფლებები.საკითხი ეხებოდა: „მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონის სავარაუდო დარღვევის ფაქტზე, მოქალაქე ცისანა ბირკაიას წარმომადგენლის, ია სირანაშვილის განცხადების საფუძველზე დაწყებულ საქმის შესწავლას  - შპს „მაჯიდ ალ ფუტაიმ ჰიპერმარკეტს ჯორჯია"-სთან (სავაჭრო ქსელი კარფური) მიმართებით.საქმის შესწავლის ფარგლებში, სააგენტომ  მოვაჭრის მიერ შეთავაზებული პირობითი ვალდებულებები განიხილა და მიიჩნია, რომ მოვაჭრის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შედეგად კანონის სავარაუდო დარღვევის რისკი აღარ იარსებებს.ინფორმაციისთვის: 2022 წლის ნოემბრიდან - 2023 წლის აპრილის ჩათვლით, კონკურენციის ეროვნულ სააგენტოში 213 განაცხადი დაფიქსირდა, საიდანაც 135 განცხადებაზე საქმის შესწავლა დაიწყო. 6 თვის განმავლობაში, კონკურენციის სააგენტომ - მომხმარებლის სასარგებლოდ, პირობითი ვალდებულების აღების შესახებ 59 საქმეზე - 35 შეთანხმება გააფორმა. 22 საქმეზე გაფორმებულ 19 პირობით ვალდებულებასთან დაკავშირებით საკითხი სრულად ამოწურულია. ამავე პერიოდში, დადასტურდა მომხმარებელთა ჯგუფის უფლების 9 დარღვევის ფაქტი - 22 საქმეზე, ხოლო 3 შემთხვევაში დარღვევა არ დადასტურდა.

1684915683