თბილისი (GBC) – საქართველოს პარლამენტში დააინიცირეს ცვლილებები კანონში „უცხოელებისა და მოქალაქეობის არმქონე პირების სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“. ცვლილებების თანახმად, მათი მიღების შემთხვევაში რუსეთის მოქალაქეებს საქართველოს ტერიტორიაზე უძრავი ქონების შეძენა 2024 წლის ბოლომდე აეკრძალებათ.

„2024 წლის 31 დეკემბრამდე იკრძალება უძრავი ქონების ობიექტებზე ხელშეკრულების, ყიდვა–გაყიდვის ან ჩუქების გაფორმება რუსეთის მოქალაქეებისთვის, რომელთაც არ გააჩნიათ საქართველოში ცხოვრების უფლება. ეს არ შეეხება რუსეთის იმ მოქალაქეებს, რომლებიც უძრავ ქონებას ანდერძით იღებენ“, – ნათქვამია კანონპროექტში.

განმარტებით ბარათში ნათქვამია, რომ საქართველოში 2022 წელს გაყიდული უძრავი ქონების დაახლოებით მეხუთედი უცხოელებმა შეიძინეს, მათ შორის რუსეთის 6 ათასზე მეტმა მოქალაქემ. 2023 წლის პირველ კვარტალში რუსეთის მოქალაქეებმა 2 ათასზე მეტი ბინა შეიძინეს. დეპუტატების აზრით, ასეთი ტენდენცია ბინებზე ფასს ზრდის, რაც სირთულეებს უქმნის საქართველოს მოქალაქეებს.