თბილისი (GBC) – საქართველოს ეროვნული ბანკი ინფლაციური მოლოდინებისა და ეკონომიკური აქტივობის შესახებ ეკონომიკური საქმიანობის მონაწილეთა იანვარში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებს აქვეყნებს, რომლის თანახმადაც, დეკემბერთან შედარებით, ინფლაციური მოლოდინები მცირედით არის გაზრდილი.

კერძოდ, მომატებულია იმ რესპონდენტთა რაოდენობა, რომლებიც მომდევნო 1 წლის მანძილზე ფასების ზრდას 4%-6%-ის ფარგლებში ფიქრობენ. ამის საპირისპიროდ, დაკლებულია იმ რესპონდენტთა რაოდენობა, რომლებიც სამომხმარებლო ფასების ზრდას 0%-თან ახლოს და 8%-ზე მეტად ელოდებიან. მთლიანობაში, გამოკითხვის მიხედვით, 1 წლის შემდგომი ინფლაციური მოლოდინები დაბალ დონეზე ნარჩუნდება.

ამავე გამოკითხვის მიხედვით, იანვარში დეკემბერთან შედარებით სამწლიან პერიოდზე ინფლაციური მოლოდინები ასევე მცირედით გაზრდილია. კერძოდ, დეკემბერთან შედარებით, მომატებულია იმ მონაწილეთა რაოდენობა, რომლებიც ფასების ცვლილებას 2%-4%-იან და 6%-8%-იან ზრდის ინტერვალში ელოდებიან. ამის საპირისპიროდ, დაკლებულია იმ მონაწილეთა რაოდენობა, რომლებიც მომდევნო სამი წლის მანძილზე საშუალოდ ფასების ზრდას 0%-2%-ის ფარგლებსა და 4%- 6%-ის ფარგლებში ფიქრობენ.

გამოკითხულთა აზრით, საკუთარ პროდუქციაზე/მომსახურებაზე ფასების ზრდის მოლოდინი 1 წლიან პერიოდში ზომიერად მომატებულია. კერძოდ, იანვარში დეკემბერთან შედარებით გაიზარდა იმ რესპონდენტთა რაოდენობა, რომლებიც საკუთარ პროდუქტზე ფასების მატებას 4%-6%-ის ფარგლებსა და 8%-ზე მეტად მოიაზრებენ. მეორე მხრივ, შემცირდა იმ რესპონდენტთა რაოდენობა, რომლებიც ფასების ზრდას 0%-თან ახლოს და 2%-4%-ის ფარგლებში ფიქრობენ.

ამავე გამოკითხვის მიხედვით, იანვარში დეკემბერთან შედარებით მოლოდინები ხელფასების ზრდაზე მომატებულია. კერძოდ, გაზრდილია იმ რესპონდენტთა რაოდენობა, რომლებიც ხელფასების მატებას 30%-ზე მეტად ფიქრობენ. მეორე მხრივ, დაკლებულია იმ რესპონდენტთა რაოდენობა, რომლებიც ხელფასების ზრდას 10%-20%-ისა და 20%-30%-ის ფარგლებში ელოდებიან.

გამოკითხულთა აზრით, იანვარში კომპანიაში წარმოებისათვის საჭირო რესურსების ათვისების დონე (კომპანიის რესურსების რეალური გამოყენება, მაქსიმალურ გამოყენებასთან შედარებით) დეკემბერთან შედარებით მომატებულია.