თბილისი (GBC) -"ქართუს" დეპოზიტების პორტფელი გაეზარდა. მატება ძირითადად მიმდინარე ანგარიშების ზრდის ხარჯზეა და მოცულობა სექტემბრის მდგომარეობით (01.09.2023) 750 მლნ ლარამდეა.

მთლიანი დეპოზიტები (მიმდინარე, მოთხოვნამდე, ვადიანი) 1.2 მლრდ ლარს შეადგენს და 70% - ₾ 844 მლნ იურიდიული პირების ანაბრებზე მოდის.

ბანკი ერთადერთია ბაზარზე მხოლოდ ადგილობრივი კაპიტალით წარმოდგენილი, თუ ახლად შესულ პეისერას არ ჩავთვლით.

პირველი სექტემბრის მდგომარეობით, ბანკი ქართუს სააქციო კაპიტალი 400 მლნ ლარს აღემატება

 

 

01.09.2023

H1/2023  

აქტივები

1 733 856 333

1 614 918 935

სესხები

807 249 422

753 881 242

დეპოზიტები 

1 242 439 000

1 129 260 597

წმინდა მოგება     

22 660 445

17 100 134

სააქც. კაპიტალი

400 189 620

394 605 441

 

 

 

წყაროკომერციული ბანკი & ბიზნესპარტნიორი

(ანგარშგება IFRS-ით)