თბილისი (GBC)- სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოს, დიდუბის მეტროსთან, თორნიკე ერისთავის ქუჩაზე არსებული  1288 და 1390 კვ.მ ფართები აუქციონზე გამოაქვს. ლოტის საწყისი ფასი 1.7 მლნ ლარია. 1 კვ.მ ფართის ღირებულება 650 ლარია ($241).

ს/კ:01.12.08.036.076.01.513; 01.12.08.036.076.01.514

სააგენტოს აღწერილობით ლოტი მოიცავს:

III-IV სართულებზე მდებარე 1287.84 კვ.მ; 1390.04 კვ.მ. ფართებს და მათზე წილობრივად დამაგრებულ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებს.