"სილქ ბანკმა"აგვისტოში სავალუტო სესხების პორტფელი  17%-ით გაზარდა და 01.09.2023-ისთვის 11.6 მლნ ლარის ეკვივალენტია უცხოურ ვალუტაში.

მთლიანი საკრედიტო დაბანდება 28.3 მლნ ლარს შეადგენს. მ.შ. საცალო სესხების მოცულობა  10.7 მლნ ლარია.

დეპოზიტების პორტფელის დოლარიზაცია 19.5%-ს არ აღემატება. მოზიდული სახსრების უმეტესობა ლარშია. მ.შ. სსიპ-ბიდან. მცირეა საცალო ანაბრების მოცულობაც ₾21,3 მლნ, მთლიანი დეპოზიტების 23.6%.

01/09/2023  (მლნ ₾) 

                                   

                 

აქტივები 

150,2

სესხები

  28,3

.. სავალუტო

  11,6

დეპოზიტები

  90.3

.. სავალუტო

  17,6

წყარო: კომერციული ბანკი  /ანგარიშგება IFRS-ით/