თბილისი (GBC) – საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ცნობით, უწყების მიერ 2023 წლის 30 დეკემბერს გამოცხადებულ სიმძლავრის რიგით მეორე აუქციონში 146 განაცხადი შევიდა.

სამინისტროს ენერგეტიკული პოლიტიკისა და საინვესტიციო პროექტების დეპარტამენტის უფროსის ჯუბო ტურაშვილის განცხადებით, პირველი აუქციონისგან განსხვავებით, სამინისტროში დაახლოებით ორჯერ მეტი განაცხადი შემოვიდა, რაც კერძო სექტორის დიდ დაინტერესებაზე მიანიშნებს. მისი თქმით, აუქციონის კომისია შეიკრიბება უახლოეს მომავალში, გაეცნობა წარმოდგენილ განაცხადებს, პირველ რიგში, დაადგენს მედიანურ ტარიფს, რის შემდგომაც მოხდება გამარჯვებული წინადადებების გამოვლენა.

სიმძლავრის მეორე აუქციონის ჯამური დადგმული სიმძლავრე 800 მგვტ.-ს შეადგენს. აუქციონის სიმძლავრე გადანაწილდა შემდგომ კატეგორიებში: ჰიდროელექტროსადგურები (მარეგულირებელი) - 300 მგვტ.; ჰიდროელექტროსადგურები (მოდინებაზე) -100 მგვტ.; ქარის ელექტროსადგურები - 125 მგვტ.;  მზის ელექტროსადგურები -125 მგვტ.; ქარის ელექტროსადგურები (ენერგიის შემნახველი მოწყობილობებით) - 70 მგვტ.; მზის ელექტროსადგურები (ენერგიის შემნახველი მოწყობილობებით) - 70 მგვტ.; სხვა განახლებადი ენერგიის წყაროებზე მომუშავე ელექტროსადგურები - 10 მგვტ.