თბილისი (GBC) - საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს (GCCA) მიერ, ევროკავშირის კანონმდებლობის შესაბამისად, შემუშავებულია ქვეყანაში განხორციელებული კონცენტრაციების კონტროლის ეფექტიანი მექანიზმი და მუდმივ რეჟიმში მიმდინარეობს განხორციელებული კონცენტრაციების კონტროლი. - აღნიშნულზე ინფორმაციას GCCA ავრცელებს. 

"კონცენტრაციების შესაძლო ფაქტების გამოვლენის და მათზე კანონმდებლობით გათვალისწინებული რეაგირების მიზნით, GCCA ყოველკვარტალურ მონიტორინგს ახორციელებს. ხდება მიღებული და დამუშავებული სტატისტიკური ინფორმაციის გამოქვეყნება.

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ GCCA-ს წინასწარ სავალდებულო წერილობით შეტყობინებას ექვემდებარება კონცენტრაცია თუ მისი მონაწილე პირების ჯამური ერთობლივი შემოსავალი, საქართველოს ტერიტორიაზე, წინა ფინანსური წლის მდგომარეობით, 20 მილიონ ლარს აღემატება და ამასთან, კონცენტრაციის მონაწილე მინიმუმ ორი პირიდან თითოეულის ერთობლივი შემოსავალი 5 მილიონ ლარზე მეტია.

GCCA-ის გვერდის ავლით, მის მიერ შეტყობინების განხილვამდე ან უარყოფითი დასკვნის მიუხედავად, სავალდებულო შეტყობინებას დაქვემდებარებული კონცენტრაციის განხორციელების შემთხვევაში, შეტყობინების წარდგენის ვალდებულების მქონე პირი ჯარიმდება.

2014-2023 წლებში, სხვადასხვა სექტორში, ეკონომიკური აგენტების კონცენტრაციის შესახებ, გაცემულია 37 თანხმობა.

კონცენტრაციის შესახებ შეტყობინების განხილვის საფასურია 5000 ლარი", - ნათქვამია კონკურენციის სააგენტოს ინფორმაციაში.