თბილისი (GBC) - სებ-ი კაპიტალის მეტობით მოთხოვნას 2023 წლიდანაც შეინარჩუნებს, IFRS -ზე (ანგარიშგების საერთაშორისო სისტემა ) გადასვლის შემდეგაც.

საბანკო სექტორის საზედამხედველო კაპიტალი 01.01.2023-ისთვის 11. 357 მლრდ ლარია (01.01.2022 - ₾10,160 მლრდ).

იანვრიდან შემოვიდა CRA ბუფერი, რაც ბანკებს კაპიტალს, საზედამხედველო ნორმებისთვის, არ შეუმცირებს. 

თუ სტანდარტულ IFRS –ზე გადასვლით ბანკებს საზედამხედველო კაპიტალი შეუმცირდებოდა და განსაკარგად მეტი დარჩებოდა (სხვადასხვა მიზნით დახარჯავდა, მ.შ  დივიდენდებს დაამატებდა ...) CRA დააკორექტირებს და კაპიტალის მოთხოვნას იმავე ზღვარზე დაიჭერს რაც ახლაა, სებ-ის ზედამხედველობის ჩარჩოთი (GaaP). ამით ზედამხედველი კონსერვატიულ მიდგომებს შეინარჩუნებს.

ამის გარდა, დამატებითი კაპიტალი მოეთხოვება 3 ბანკს (BOGG; TBC, LB) +2.5%; +2.5%; +1% (სისტემურობის ბუფერით). 

მსხვილკაპიტალიანი ბანკები 

 

2022 

2021 ₾

TBC

4,442,849,000

4 102 927 000

BOGG

4,058,527,000

3 475 800 000

BB

437,843,000

306 539 000

LB

397,151,000

342 241 000

Cartu

352,968,000

322 398 000

Procredit

305,592,000

281 649 000