თბილისი (GBC) - სესხის გაპრობლემების კოეფიციენტის კლება საკრედიტო ბარათებზეც აღინიშნება. 

ამ რევოლვირებად სასესხო პროდუქტზე, რომელიც 4 წლამდე ვადით გაიცემა, ვადის 3 წლამდე დამოკლების რეგულაცია არ გავრცელებულა. მასზე დარიცხული საკრედიტო ლიმიტის წლიური განაკვეთი 28-38%-ის ფარგლებშია.

კოეფიციენტის კლება გასული წლიდან შეინიშნება. პიკურ 10.6%-ს პანდემიაში მიაღწია და მას შემდეგ მცირდება.

ივლისის მდგომარეობით, 430 მლნ ლარის საკრედიტო ბარათები იყო გაცემული, ნოემბრის მდგომარეობით კი აქტიურ ბარათებზე ნაშთმა 444 მლნ ლარი შეადგინა.

სების სტატისტიკით, საკრედიტო პლასტიკური ბარათების რაოდენობა 560 000-მდა შემცირებული. მიმოქცევაში 140 000 ერთეული VISA-ს  აქტიური საკრედიტო ბარათია და M/C-ის (Mastercard) 73 000-მდე. 

  უმოქმედო სესხები -საკრედიტო ბარათები   

 

  10m/2023

7M/2022

10m/2022**

 

 

 

  2.8%

3.0%

5.7%

 

 

 

12 429 756

12 862297

23 677 008

GEL

 

 

 

 

 

 

 

სებ-ის სტატისტიკით, საკრედიტო პლასტიკური ბარათების რაოდენობა 560 000-მდა შემცირებული. მიმოქცევაში 140 000 ერთეული VISA -ს  აქტიური საკრედიტო ბარათია და M/C-ის (Mastercard) 73 000-მდე. 

 

** გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელი წარმოდგენილია GAAP-ით, ანგარიშგების სებ-ის მეთოდოლოგიით, რომელიც Q3/2023-იდან შეიცვალა IFRS-ით, საერთაშორისო მეთოდოლოგიით, რომელიც უფრო ლიბერალურია. წელი წელთან შედარება კი არარელევანტური, რადგან სესხების შესაძლო დანაკარგებზე IFRS-ით დათვლილი რეზერვები უფრო ცოტაა, შესაბამისად სესხის და მ.შ. საკრედიტო ბარათის ლიმიტიც უფრო მეტი (ბიზნესპარტნიორი).