თბილისი (GBC) - ბაზისბანკმა საბაზრო წილი გაზარდა. აქტივების მიხედვით, 1 მაისისთვის (01.05.2023) ჰუალინგ ჯგუფის  ბანკი, 4.6%-იანი წილით IV ადგილზე პოზიციონირებს (01.03.2022- 2.35%). 

ბაზისბანკმა საბაზრო წილი გაზარდა. აქტივების მიხედვით, 1 მაისისთვის (01.05.2023) ჰუალინგ ჯგუფის  ბანკი, 4.6%-იანი წილით IV ადგილზე პოზიციონირებს (01.03.2022- 2.35%). მენეჯმენტი III -ს უმიზნებს.

ბანკი  ბიზნესდაკრედიტებით, მე-3  პოზიციაზე მყარად დგას, როგორც  მცირე და საშუალო კომპანიების დაფინანსების, ასევე კორპორაციულით. 

01.05.2023-ის მდგომარეობით, 15.8 მლნ ლარის წმინდა მოგებით და  2.06%-იანი წილით, ბაზისბანკი მომგებიანებში (13) მე-5 პოზიციაზეა,.

 01.05.2023 

    ლარ

უცხ. ვალუტა 

სულ 

მთლიანი სესხები

      1 068 328 968

    941 765 675

2 010 094 643

 საცალო

         642 284 862

      245 572 700

887 857 561

  ბიზნეს

         426 044 107

     696 192 975

1 122 237 082

რეზერვი

         (39 236 649)

   (32 678 386)

(71 915 036)

წმინდა სესხები

      1 029 092 319

  909 087 288

1 938 179 607

%% და დივიდენდები

           21 545 593

      6 017 330

27 562 923

ინვესტიციებკაპიტალში

           17 062 705

17 062 705

17 062 705

მთლიანი აქტივები

      1 730 793 241

  3 020 703 595

3 020 703 595

წყარო: კომერციული ბანკი