თბილისი (GBC) - საქართველოს ბანკი (BOGG) კაპიტალზე მოგებიანობით №1-ია. BOGG-ს კაპიტალზე 32.87%-მდე უკუგება (ROE) აქვს. კოეფიციენტი აღემატება მთლიანი სექტორის კონსოლიდირებულ მაჩვენებელს (25.6%).

სისტემური ბანკის საბაზრო პოზიციები გამყარებულია. საკრედიტო დაბანდების მიხედვით წილი 36.3%-ია. სააქციო კაპიტალის მიხედვით, 34%.

BOGG წმინდა მოგებით  №2–ია. ბანკმა 10 თვე ₾ 755,4 მლნ-მდე ლარის მოგებით დაასრულა (01.11.2021 – 701,5 მლნ)

 BOGG

₾ % 01.11.2022

აქტივები

25,673,111,000

სააქციო კაპიტალი

3,011,079,000

წილი აქტივებით

38.2%

წილი მოგებით

42.6%

წილი სააქციო კაპიტალით

36.3%

ROE

32.9%