თბილისი (GBC) – საქართველოს ბანკის ჯგუფის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, სს „საქართველოს ბანკის“ არააუდიტირებული მოგება, 2023 წლის პირველი ცხრა თვის მონაცემებით,  981.9 მილიონი ლარს შეადგენს. ეს მაჩვენებელი ზუსტია, მაგრამ ის წარმოადგენს მხოლოდ სს „საქართველოს ბანკის“ მოგებას და არა ჯგუფის კონსოლიდირებულ მოგებას ამ პერიოდისთვის.

2023 წლის პირველ ნახევარში სს „საქართველოს ბანკმა“ გამოაქვეყნა 651.1 მილიონი ლარის მოგება, ხოლო „საქართველოს Bank of Georgia Group PLC“-ის სრულად კონსოლიდირებულმა მოგებამ იმავე პერიოდში 709.9 მილიონი ლარი შეადგინა.

საქართველოს ბანკის ჯგუფის PLC-ის 2023 წლის პირველი ცხრა თვის სრული კონსოლიდირებული შედეგები 14 ნოემბერს გამოქვეყნდება.